Het lidmaatschap van de tennisvereniging

De contributie voor 2015 is op ledenvergadering vastgesteld op:

Volwassenen (18 jaar en ouder) betalen                  € 55 p.p. per jaar.
Jeugd (groep 3 tot 18 jaar) betaalt                           € 35 p.p. per jaar.

Wie na 1 augustus nog lid wordt betaalt de helft.
De contributie kan worden betaald door gebruik te maken van de acceptgirokaart of door het bedrag over te maken op girorekening 3807571 van Tennisvereniging Weerdinge. Het is mogelijk de contributie in twee keer te betalen en wel als volgt: de eerste helft voor 1 april 2015 en de tweede helft voor 1 juli 2015.

Tussentijds stoppen als lid van de vereniging betekent dat u wel het volledige lidmaatschapsgeld voor het lopende seizoen dient te betalen. Opzeggen van het lidmaatschap kan vóór of tijdens de jaarlijkse ledenvergadering (artikel 11 van de statuten).

 


Vorige pagina: Fotoboek
Volgende pagina: Toernooien /evenementen 2015