Wij zijn een vereniging van om en nabij de 60 leden. Sinds mei 2015 hebben we een nieuwe baan, een kunst grasbaan. Hierdoor kunnen onze leden zowel in de zomermaanden als 's winters buiten tennissen, waardoor het tennisseizoen officieel loopt van 1 januari tot 31 december. De baan is voorzien van verlichting, zodat er 's avonds tot 23.00 uur getennist kan worden. Alleen met vorst is het niet mogelijk om te spelen. De baan hoeft niet geveegd te worden. Eens in de maand wordt de baan machinaal geveegd.

Deze baan is gelegen op het sportpark "De Luwte" in een mooie omgeving, beschermd tegen wind en lawaai. De leden gaan gemoedelijk met elkaar om en bij evenementen staat gezelligheid en sportiviteit voorop.